Nalaten aan Theater Rotterdam

Niet zo leuk om aan te denken, zeker niet tijdens een mooi ‘avondje aan’. Wel goed om te weten dat het mogelijk is om Theater Rotterdam op te nemen in je testament. Hiermee laat je zelfs na je leven nog een stempel achter op het theaterlandschap van Rotterdam. Omdat Theater Rotterdam een culturele ANBI is zijn wij vrijgesteld van erfbelasting, waardoor je nalatenschap volledig ten goede komt aan de door jouw gekozen doelbestemming. In een persoonlijk gesprek denken wij hier graag met je over mee.

Eind 2020 is Theater Rotterdam samen met 50 andere culturele instellingen in Rotterdam een initiatief gestart om mensen gezamenlijk te informeren over de mogelijkheden van nalaten aan cultuur. Op de website Ik was hier 010 is hierover veel informatie te vinden.

Erfstelling

Als je ervoor kiest om Theater Rotterdam tot erfgenaam te benoemen, dan komt je gehele bezit (of een deel van je bezit) ten goede aan Theater Rotterdam. Wij kunnen de enige erfgenaam zijn, maar je kunt Theater Rotterdam ook samen met andere erfgenamen benoemen. Het geld dat overblijft nadat alle kosten zijn betaald, wordt volgens de door jouw vastgestelde verhouding onder alle erfgenamen verdeeld.

Legaat

Een legaat kan bestaan uit een vast geldbedrag, waardepapieren of bepaalde (roerende en/of onroerende) goederen die je toekent aan Theater Rotterdam. Je kunt bijvoorbeeld je familie als erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat voor Theater Rotterdam bestemmen. 

Belastingvoordeel

Een nalatenschap aan Theater Rotterdam is vrij van erfbelasting. Theater Rotterdam hoeft geen belasting te betalen over de ontvangen erfenis, omdat we door de Belastingdienst worden erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie over regels omtrent belastingen vind je hier.

Persoonlijk contact

We gaan graag met je in gesprek over je wensen en persoonlijke situatie. We kunnen uitleggen op welke manieren je kunt nalaten en wat je nalatenschap bijdraagt aan theater in Rotterdam. Neem gerust contact op met Floortje Jongkoen (afdeling Development) via mail of 010-4044137. Natuurlijk horen wij het ook graag wanneer je ons hebt opgenomen in je testament. Dan kunnen we je onze dank tonen en nemen we je graag op in onze kring van mecenassen.

Foto vergroten