Bestuur & Raad van Toezicht

Theater Rotterdam is een stichting die wordt geleid door een Bestuur/Directie en wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Bestuur

De Heer Walter Ligthart, algemeen directeur

Raad van Toezicht

De heer Richard Sitton (voorzitter)
De heer Nick van Hussen
De heer Frans Weisglas
Mevrouw Mavis Carrilho
Mevrouw Laila Abid
Mevrouw Aukje Bolle
Mevrouw Mirjam Bach

Code Cultural Governance

Theater Rotterdam hanteert de Code Cultural Governance als uitgangspunt van bestuurlijk handelen. De Code is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Conform deze Code wordt de voor de beloning van het bestuur de WNT-norm gehanteerd. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegelden van maximaal € 2.000 per persoon. Hier vindt u de Code Cultural Governance.