Bestuur

De heer Walter Ligthart, algemeen directeur
Mevrouw Alida Dors, artistiek directeur

Raad van Toezicht

De heer Richard Sitton (voorzitter)
Mevrouw Laila Abid
De heer Emre Aydemir
Mevrouw Mirjam Bach
Mevrouw Mavis Carrilho
Mevrouw Ernestine Comvalius
Mevrouw Carolien Dieleman
De heer Philippe Raets

Code Cultural Governance

Theater Rotterdam hanteert de Code Cultural Governance als uitgangspunt van bestuurlijk handelen. De Code is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Conform deze Code wordt de voor de beloning van het bestuur de WNT-norm gehanteerd. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegelden van maximaal € 2.000 per persoon. Hier vindt u de Code Cultural Governance.