Beleidsplan en jaarrekening

Theater Rotterdam werkt, mede in opdracht van het Ministerie van OC&W en de Gemeente Rotterdam, met een vierjaren beleidsplan en met jaarplannen. Aan het eind van ieder jaar legt Theater Rotterdam verantwoording af door middel van een jaarverslag. Hieronder vindt u het jaarverslag 2017. Theater Rotterdam heeft geen jaarrekeningen voorafgaand aan 2017 omdat de fusie van Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater en Productiehuis Rotterdam in 2017 heeft plaatsgevonden.